skip to Main Content

Liv og død – mennesket i forandring

Hvad er helse, hvad er sygdom, hvad er god behandling?

Hvordan udstiller man liv og død, og hvordan arbejder man sammen hver for sig, når idéer skal fremlægges, drøftes og videreudvikles? From oo Stens første samarbejde gav masser af udfordringer og samtaler om og med skrifter.

From oo Sten kommer ind i projektet på anbefaling af udstillingsdesigner Anne Schnettler, der har vundet en idékonkurrence om en ny medicinhistorisk udstilling på Teknisk Museum i Oslo.

Vores opgave er at udvikle en visuel identitet og designe skabeloner til udstillingens tekster.

Vi er udfordret af zoommøder i svingende teknisk kvalitet og af ikke at kunne opleve rummene i virkeligheden på grund af corona-lockdown.

Undervejs er vi blevet bekræftet i, at vi som udstillingsgrafikere har meget mere at byde på end den designmanual, vi endte med at aflevere til museet i Oslo. Når vi genser vores moodboards bliver vi mindet om, hvor sjov og udfordrende en opgave, vi har løst sammen, og at idéerne vokser vildere og større af at dele dem med hinanden.

Kunde Teknisk Museum, Oslo


Opgave Logo, grafisk design og typografisk manual til udstillingen, wayfinding Research, SketchUp-skitser og masser af zoommøder gav grundlag for at udarbejde en manual med oversigt over alle teksttyper og deres placering.


Samarbejde Teknisk Museum, Ellen Lange, Henning Sandsdalen, Torill Wyller.

Udstillingsdesigner Anne Schnettler, Søren Munck Mikkelsen.

Fase 1:

Udstillingens præmis: Allerførst skal From og Sten afklare de fysiske og praktiske rammer for udstillingen. Vi skal også lære emnerne at kende og beder projektgruppen om overblik og cases, der kan gøre os klogere på indhold og målgruppe.

Fase 2:

I fase 2 begynder researchen at kaste idéer af sig. Vi udarbejder moodboards og sætter ord på, så vi i fællesskab med den øvrige projektgruppe kan afklare, hvad der fungerer, og hvad der skal sløjfes.

I løbet af projektet bliver tragten snævret ind, og idéerne bliver tilpasset den virkelige verden. Det er tid til at være konkret og tegne op i 1:10.

Udstillingen har været åbnet siden slutningen af maj 2021. Projektlederen skriver til os i juli at det er en dundrende succes. Det er en udstilling, der holder længe på gæsterne. De studerer, drøfter de udstillede genstande og de temaer, der er præsenteret, og de byder ind med deres egne oplevelser og holdninger.

Back To Top